• ogon

 • Wizualizacja w kontekście artystycznym, czyli infografika

  Red. Veslava Osińska

  Dla współczesnego użytkownika charakterystyczna jest sprawność w wykorzystaniu różnych form informacji cyfrowej. Nadmiar tej informacji (szczególnie w sieci) wymaga umiejętności filtrowania istotnych danych, co przekłada się na wymagania wobec wizualizacji przekazu tekstowego i graficznego. Oczekiwania odbiorców dotyczą nie tylko adekwantnych informacji, lecz także opracowania w formie estetycznej i czytelnej dla odbiorcy. My wszyscy nie od dzisiaj jesteśmy wyczuleni na sprawy piekna.

  Dlatego tak mocno rozwineła się ostatnio dziedzina stosowana zwana projektowaniem. W odniesieniu do naszej tematyki - wizualizacji - formułuje zasady rozmieszczania elementów graficznych i innej zawartości w dokumentach komunikacji medialnej, zarówno w formie drukowanej, tak i na stronach internetowych. Wizualizacje zawierająca grafikę z "sensem" do odkodowywania informacji przez użytkownikó powinny byyć budowane z uwzględnieniem tych reguł. Jeśli dodatkowo są one interaktywne, to wykorzystują reguły projektowania interfejsu człowiek-komputer.

  Z pewnością wizualizacja dzisiaj, szczególnie w środowisku medialnym jest pojmowana jako srodek artystyczny. Wizualizacje czy to naukowe, czy techniczne, czy społecznosciowe są po prostu piękne, dlatego je zapamiętujemy.

  imageJ ImageJ - program do komputerowego przetwarzania i analizy obrazu, napisany w Javie.

   

©Veslava Osińska aktualizowano: luty 2023