• ogon

 • Wizualizacje w naukach o mózgu

  Red. Grzegorz Osiński

  Najbardziej znaną w szerokim odbiorze społecznym metodą wizualizacji stosowaną w neuronaukach jest neuoroobrazowanie. Oprócz standardowego już stosowania tych metod w medycynie neuroobrazowanie znalazło już zastosowanie w wielu dziedzinach nauki – psychologii, neuromarketingu, rehabilitacji, kryminalistyce i w wielu innych.

  Jednak wizualizacja wyników badań w neuronaukach dotyczy również innych, nie mniej istotnych metod badawczych, które ze względu na stosowanie zaawansowanych metod numerycznych nie są już tak dobrze znane. Dostarczają one jednak często znacznie lepszych wyników niż same metody neuroobrazowania.

  Wizualizacja struktur mózgu

  Metody modelowania 3D, w oparciu o dane zgromadzone w laboratoriach bio-medycznych umożliwiają utworzenie realistycznych wizualizacji struktur mózgowia. Tu można obejrzeć nasze symulacje .

  Wizualizacja aktywności korelatów neuronalnych

  Modele biofizyczne i neurobiologiczne wykorzystujące zaawansowane algorytmy symulacji dynamicznych, nieliniowych modeli neuronalnych umożliwiają symulacje procesów zachodzących w dużych, ważnych z punktu widzenia patologii klinicznych, zbiorów neuronów w różnych obszarach CUN.

  Wizualizacja struktur dynamicznych

  Wizualizacje interakcji, struktury anatomiczne, metody diagnostyczne, objawy kliniczne, parametry biochemiczne i wpływ genetyki na rozwój zespołów chorobowych. Przykład spektrum autyzmu.

©Veslava Osińska aktualizowano: luty 2023