• ogon

 • Wizualizacja danych wieloskalowych

  Red. Veslava Osińska

  Gdy mamy poddać analizie duzy zbiór danych pod względem np. dynamiki, możemy oczywiście posłuzyc się tabelą wielokolumnową (w wierszach zazwyczaj zamieszcza ię obserwacje). Jesli tych wierszy i kolumn jest bardzo dużo, to nie sposób prześledzić i zapamiętać zmiany w danych w pionie ipoziomie. Kolory mogą pomóc w percepcji zmian, ale w ograniczonej ilości. z pomocą przychidzi wizualizacja w nowoczesnym wyposażeniu.

  Wizualizacja to nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i w medycynie. Wizualizacje ułatwiają zrozumienie skomplikowanych zjawisk przyrodniczych i procesów technicznych. Wizualizator danych - taka specjalizacja już nie jest rzadkoscią w zagranicznychośrodkach przetwarzania danych, jak również w branży dziennikarskiej.

  Programy do analiz statystycznych takie jak np. SPSS, Statistica umozliwiają zaawansowaną eksplorację przy wykorzystaniu wizualizacji. Poza tradycyjnymi wykresami statystycznymi (liniowy, kołowy, słupkowy) mozna tu posłużyc się wizualizacją sieciowa, geograficzną, analizą skupisk i klasyfikacją automatyczną. Środowisko programistyczne R do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników jest najbardziej odpowiednim narzędziem do takich zadań.

  r
 
  2 3 4
5 5   8
9   11  
Serwisy i blogi
Do nauki
Programy
Aplikacje on-line
Biblioteki kodów
©Veslava Osińska aktualizowano: luty 2023