• ogon

 • Analiza sieci społecznych

  Red. Veslava Osińska

  Rozdzłał ten jest naturalną kontynuacją poprzedniego, gdzie była wzmianka o Network Science. Nauka o sieciach złożonych znalazła zasotsowanie w analizie nauk społecznych (Social Network Analysis - SNA), która pozwala badać skomplikowane, wielopoziomowe struktury relacji pomiędzy różnego rodzaju organizacjami/grupami społecznymi. To mogą być członkowie stowarzyszeń i organizacji lokalnych i miedzynarodowych, osoby pracujący w różnych instytucjach, współpracujący naukowcy, użytkownicy sieciowych serwisów albo grupy forumowiczów itp.

  Za pierwszą taką mapę społecznosciową (w której wykorzystano analizę czynnikową) uznaje się socjodram amerykańskiego lekarza i socjologa Jacoba Moreno z 1930 r., w którym przedstawił on wybory i sympatie badanej grupy dzieci z uwzględnieniem płci. Na początku diagramy, obrazujące związki pomiędzy danymi – tzw. grafy były rysowane ręcznie.

  moreno blog.visual.ly

  SNA pozwoliło na sprawdzenie zjawiska małych światów w nowych warunkach technologicznych. Dla użytowników telefonii komórkowej liczba stopni oddzielenia wyniosła nie 6, a 4.6.

  tk Sieć społeczna modelowego naukowca. (Aut. Veslava Osińska). PDF
 
2   3 4
  6 7 8
9 10 11  
Serwisy i blogi
Do nauki
Narzędzia
(te same co do mapowania nauki)
©Veslava Osińska aktualizowano: luty 2023