• logon

 • Czym się zajmujemy

 • Nasze działania obejmują zagadniania szeroko pojetej humanistyki cyfrowej. Każdy z nas w swoich badaniach informatologicznych, bibliometrycznych, kognitywnych czy społecznych wykorzystuje nowoczesne metody wizualizacji informacji. Polecana literatura opisuje ich teoretyczne przybliżenia badź implementacje praktyczne włącznie z prezentacją online.

 • Wybrane publikacje

  (chronologicznie)

 • Veslava Osińska. Mapy nauki. Badania, potencjał oraz wyzwania w przykładach. Toruń: UMK, 2021
 • Grzegorz Osiński. Transhumanizm. Retarius contra Secutor. Toruń: WSKSiM, 2018
 • Veslava Osinska, Grzegorz Osinski (red.). Information Visualization Techniques in Social Sciences and Humanity. IGI Global, 2018
 • Małgorzata Kowalska, Veslava Osinska (red.). Wizualizacja informacji w humanistyce. Toruń: UMK, 2017
 • Roman Mazur, Grzegorz Osiński, Magdalena Trzcińska, Maciej Klimarczyk (red.). Neurologia kliniczna w pratyce. Inowrocław: Aspektpress 2016
 • Veslava Osinska. WIZualizacja INFOrmacji. Studium informatologiczne. Toruń: wydawnictwo UMK 2016
 • Veslava Osinska, Grzegorz Osinski i Beata Kwiatkowska. Visuallization in Learning: Perception, Aesthetics and Pragmatism. In A. Ursyn (Ed.) Maximizinq Coqnitive Learninq throuqh Knowledqe Visualization. Hershey, PA: IGI Global 2015, pp. 381-414
 • Grzegorz Osiński i Veslava Osińska. Wizualizacja jako narzędzie badawcze historyka. Biuletyn EBIB, nr 1 (155)/2015, PDF
 • Veslava Osinska i Piotr Bala. Study of dynamics of structured knowledge: Qualitative analysis of different mapping approaches. Journal of Information Science 2014 (12), pp. 1-12, PDF
 • Grzegorz Osiński i Veslava Osińska. Wizualizacja informacji w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. W: Nauczanie przedmiotów Przyrodniczych. SNPP 52(4), 3-8 PDF
 • Veslava Osińska i Tomasz Komendziński. Naukowcy na facebook-u. Wizualizacja sieci społecznych w nauce. Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, red. Głowacka Ewa, Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław, Toruń: UMK 2014, s. 269 - 28 PDF
 • Veslava Osińska. Visual mining czyli eksploracja informacji za pomocą graficznych reprezentacji. Praktyka i Teoria Informacji Naukowo Technicznej 2013, t. 3, PDF
 • Grzegorz Osiński. Kognitywne aspekty wizualizacji informacji. Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, red. Głowacka Ewa, Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław, Toruń: UMK 2014 s. 11 -22
 • Veslava Osińska. Rola mechanizmów wizualizacyjnych w architekturze informacji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2013, nr 6, s. 81-96PDF
 • Veslava Osinska i in. Cognitive Approach in Classification Visualization: end-users study. Classification & Visualization: Interfaces to Knowledge. Ergon Verlag, 2013 PDF
 • Veslava Osinska. Wizualizacja paradygmatów badawczych. W:  Zagadnienia naukoznawstwa, Komitet Naukoznawstwa PAN, 3 (193), 2012, pp. 205-220.PDF
 • Małgorzata Kowalska, Crowdsourcing – generowanie i zarządzanie innowacjami w świecie wikinomii, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2012, t. 11 (11), s. 219–232.
 • Małgorzata Kowalska, „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych, na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich, Folia Toruniensia, T. 12 (Toruń 2012), s. 85–97.
 • Małgorzata Kowalska, Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy: przykład E-LIS, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2, s. 34–47.
 •  Veslava Osinska, Potr Bala, Michal Gawarkiewicz. Information Retrieval across Information Visualization. IEEE Xplore Digital Library. Proceeedings of 2012 Federated Conference on Computer Science and Information (FedCSIS), Wroclaw, 2012, pp. 233 – 239. PDF
 • Duch W, Nowak W, Meller J, Osinski G, Dobosz K, Mikołajewski D, and Wójcik G.M. Consciousness and attention in autism spectrum disorders. In: Proceedings of Cracow Grid Workshop 2010, 2011, pp. 202-211.
 •  Veslava Osinska. Visual Analysis of Classification Scheme. Knowledge Organization, 37(4), 2010.
 •  Veslava Osińska. Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty. Zagadnienia informacji Naukowej. Warsaw, 2(96), 2010 PDF
 •  Veslava Osinśka, Piotr Bała. New Methods for Visualization and Improvement of Classification Scheme. Knowledge Organization. 37 (3), 2010.
 •  Veslava Osinska. Fractal Analysis of Knowledge Organization in Digital Library. New Trends in Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 2011, pp. 17-23 PDF
 •  Veslava Osinska. Wizualizacja I wyszukiwanie dokumentów. SBP, Warszawa 2010.
 • Małgorzata Kowalska, Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? W: „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. HTML
 • Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007: Cz. 2. Analiza treściowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 2: 2009, nr 1 (2), s. 91–107 PDF
 •  Veslava Osińska, Piotr Bała. Nonlinear Approach In Clasification and Evaluation. Proceedings of IX ISKO in Spain, Valencia, 11-13.03.2009 PDF
 • Małgorzata Kowalska, Wanda A. Ciszewska, Dorobek naukowy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK za lata 1976-2007: Cz. 1. Analiza ilościowa, Toruńskie Studia Bibliologiczne R. 1: 2008, nr 1, s. 95-112.
 • M.Klimarczyk , M. Trzciaska , R. Mazur , G.Osiński. Neuropsychological and psychiatric assessment of the clinical symptoms dynamics preceding brainstems insufficiency in the course of stroke. Interdisciplinary Problems of Stroke 2008, 10, 1, 2126
 •  Veslava Osińska. Wizualizacja i mapowanie danych bibliologicznych. Toruńskie Studia Bibliologiczne. Toruń, 2008, nr 1 PDF
 •  Veslava Osińska, Piotr Bała. Visualization across Mapping on a Sphere. In New Trens In Multimedia and Network Information Systems. IOS Press, Amsterdam 2008.
 • R.Mazur , M. Świerkocka-Miastkowska , G. Osiński , T.Pałka, G.Mikolaiczik. The role of the brainstem homeostatic system in stroke. Interdisciplinary Problems of Stroke 2008, 10, 1, 1520.
 • K. Dobosz, G. Osiński, W. Duch. Computational model of brain stem functions. Neuromath 2007, 1-5.
 • M.Swierkocka-Miastkowska, G.Osiński Nonlinear analysis of dynamic changes In brain spirography. Results In patients with ischemic stroke. Clinical Neurophysiology 2007, p. 2805-2825
 • Veslava Osińska. Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i w bibliotekach cyfrowych. EBIB 7/2006 (77).HTML

  Przyłącz się do nas

 • Zapraszamy do współpracy i wymiany mysli osoby, zajmujace się wizualizacją informacji, na codzień wykorzystujące współczesne techniki infograficzne, poszukujący ciekawych i czytelnych form prezentacji duzych zbiorów danych. wieo@umk.pl

Polecamy nasze książki
Slajd jedenasty
Przecież to tak naprawdę my, użytkownicy, jesteśmy podmiotem dla aplikacji Big Techów i powinniśmy nauczyć się bez nich żyć i prawidłowo funkcjonować. No chyba, że staliśmy się już cyfrowymi niewolnikami i nie widzimy możliwości wyboru, a jedynie, jak to niewolnicy...
Slajd jedenasty
W drugim tomie książki dotyczącej transhumanizmu autor podejmuje próbę odszukania przyczyn, które spowodowały powstanie koncepcji ulepszania człowieka, prowadzące wprost do teoretycznego stanu osobliwości singularity, kiedy to osiągniemy technologiczną możliwość transferu ludzkiego umysłu do maszyny. ..
Slajd dziesiąty
Książka, operując przykładami, odsłania fenomen map nauki oraz wprowadza w szczegóły warsztatu związanego z przetwarzaniem i wizualizacją danych. To pole badań przyciąga specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, stawiających pytania dotyczące rozwoju i historii, a także filozofii i socjologii nauki w szerokim sensie. Żeby ukazać meritum map nauki, autorka przytacza trzy cytaty znanych ludzi mówiące o znaczeniu tego narzędzia...
Slajd dziewiąty
Kontrowersyjne tezy transhumanizmu redukują człowieka do „materialnej powłoki”, która służy tylko do właściwej obsługi mózgu gdzie znajduje się jedyna siedziba ludzkiego umysłu. Zgodnie z ta tezą można zatem nie tylko dowolnie udoskonalić technologicznie „powłokę” ale nawet wykonywać kopie samego umysłu, gwarantując mu jednocześnie nieśmiertelność...
Slajd osmy
Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities is a critical scholarly resource that examines the application of information visualization in the social sciences and humanities. Featuring coverage on a broad range of topics such as social network analysis, complex systems, and visualization aesthetics, this book is geared towards professionals, students, and researchers seeking current research on Infovis ...
Slajd siodmy
Tematyka książki, dobrze oddana jej tytułem, mieści się w najnowszym nurcie humanistyki, zwanym humanistyką cyfrową. Dotyczy problemu obiecującego, zarówno z punktu widzenia metodyki badań jaki i form prezentacji wiedzy. ...
Slajd szosty
Neurologia kliniczna w praktyce zawiera interdyscyplinarne spójrzenie na zynność układu nerwowego, diagnostykę i leczenie najczęściej spotykanych zaburzeń w praktyce lekarskiej. Perspektywą neurologii jest myślenie kliniczne, które pozwala ocenić sprawność układu nerwowego, jego działania od strony poznawczej ...
Slajd piaty
Slajd pierwszy
Wizualizacja informacji (Information Vizualization – Infoviz) staje się nowym polem badawczym w informatologi, gdyż nowoczesne systemy informacyjne muszą dostarczać coraz bardziej wymagającym użytkownikom alternatywnych sposobów prezentacji danych w czytelnej i kognitywnej formie graficznej...
Slajd drugi Problematyka tekstów zamieszczonych w monografii Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy obejmuje różnorodne pola badawcze, m.in. bibliologii i informatologii, socjologii, filozofii, kognitywistyki, literaturoznawstwa, informatyki i nauki o zarządzani ...
Slajd trzeci Mózg ludzki jest najbardziej skomplikowanym tworem na świecie, a ilość kombinacji połączeń pomiędzy jego komórkami wielokrotnie przewyższa ilość atomów we Wszechświecie! Nieustannie mózg wykonuje niewyobrażalną pracę, której najważniejszym efektem jest rozum-umysł i jego pochodne: myślenie, wyobraźnia, intuicja, twórczość, inteligencja, emocje...
Slajd czwarty The Handbook of Research on Maximizing Cognitive Learning through Knowledge Visualization focuses on the use of visualization technologies to assist in the process of better comprehending scientific concepts, data, and applications. This book is an essential reference source for instructors, engineers, programmers, and software developers interested in the exchange of information through the visual depiction of data. ...

prezentacje i filmy
aplikacje
ilustracje
©Veslava Osińska aktualizowano: luty 2023